top of page

Integritetspolicy

Datasekretess är mycket viktigt för HandmadeWood / Perfekto AB och vi vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners i samband med ett erbjudande). Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy? Välkommen att kontakta oss:

Perfekto AB
Margaretavägen 3b
14132 Huddinge, Sverige

Org nr: 559312-9140

E-postadress: info@handmadewood.se

Nedan kan du läsa mera utförligt om vår Integritetspolicy och GDPR.

Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi rekommenderar dig att läsa igenom vår integritetspolicy noggrant innan du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

​​

 1. Centrala begrepp

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress. Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, registrering, analysering, och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Vem är personuppgiftsansvarig

HandmadeWood/ Perfekto AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

3. Vilka typer av information samlar vi in?

Du lämnar ifrån dig information när du kontaktar oss, registrerar dig via ett formulär, tecknar ett avtal med oss. Vi kan komma att be om följande personuppgifter:

 • Företagsnamn

 • Adress

 • E-postadress

 • Telefonnummer

 • Momsregistrerings nummer

 • Andra uppgifter såsom fritextfrågor eller formulärsvar

Vi samlar även in tekniskt data: den URL genom vilket du får åtkomst till våra webbsidor, din IP-adress och användarbeteende, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem. Detta gör vi för att analysera vår webbstatistik och för att utveckla kommunikationen med våra kunder.

​​

4. Information från andra källor

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma att registrera annan information om dig som du har lämnat till oss tidigare i andra sammanhang.

5. Hur vi använder informationen

Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:

 • Upprättande av avtal mellan oss

 • Kundvård och informationsinsatser kring våra erbjudanden

 • Fakturering för beställda produkter

 • För att ge dig en mer personlig upplevelse och leverera information om  våra produkter samt annat produktrelaterat innehåll som du kan vara intresserad av

 

Vi ber om dina kontaktuppgifter för att:

 • Lägga till dig på utskickslistor för nyheter och annat innehåll du själv valt att ta del av. (Du kan när som helst säga upp din prenumeration via mail)

 • Skicka information som kan vara av intresse för dig

 • Skicka efterfrågat material, produkter eller på annat sätt uppfylla det vi åtagit oss i utbyte mot att du skickar in dina uppgifter

 • Upprätta och bibehålla en dialog

6. Samtycke till mailutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syftena angivna ovan samtycker du till att:

 • Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy

 • Prenumerera på den typ av mejlutskick du själv har valt att tacka ja till. Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till vidare utskick genom att följa den länk som du hittar längst ner i alla våra utskick, eller genom att kontakta oss direkt.

 • Vi kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om våra tjänster

 • Vi får kontakta dig via e-post eller telefon

 

7. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behandlar dina personuppgifter så pass länge så att vi kan uppfylla syftet för deras insamling samt ytterligare ett år. Därefter raderar vi uppgifterna.

8. Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget.

 

9. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Endast i de fall där vi kan behöva ta hjälp av tredjeparts, vår underkonsult för att utföra överenskommet uppdrag enligt avtal,
kan vi komma att dela information om dig i form av:

 • Företag

 • Namn

 • E-postadress

 • Telefonnummer

​​

10. Hur skyddar vi dina uppgifter?

Din personliga information lagras bakom säkrade nätverk och är tillgänglig för enbart ett begränsat antal personer inom företaget som har speciella rättigheter till dessa system. Dessa personer är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. All känslig information som du anger är krypterad via SSL (Secure Socket Layer technology). Uppgifterna hanteras inom ramen för dataskyddsförordningen, GDPR. All information omfattas av sekretessavtal.

11. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Enlig dataskyddslagen har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. För att ta del av ditt registerutdrag eller för att dra tillbaks ditt samtycke, behöver du skicka en elektronisk kopia på ett signerat dokument med din förfrågan.

Radering av dina personuppgifter hos oss kan dock påverka leveransen av information inom ramen för en kundrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger som till exempel beställningar.

12. Kontaktuppgifter till HandmadeWood

HandmadeWood/Perfekto AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter, kontakta du oss via vår e-mailadress info@handmadewood.se.

bottom of page